Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Met Sprongen Vooruit op De Regenboog
23-05-2023 15:27

Rekenen... rijtjes sommen in een schrift, som voor som op het Chromebook.. wie kent het niet? Maar rekenen kan ook anders! Ter aanvulling maken we op OBS de Regenboog veel gebruik

lees meer ...
Kanjertraining op OBS Cantecleer
09-05-2023 17:16

"Voor sociaal emotionele ontwikkeling wordt al jaren gebruik gemaakt van de Kanjertraining op onze school", aan het woord is Janet Tromp, leerkracht,

lees meer ...
Boek ‘Bikkel’ groeit uit tot basisschoolproject
01-05-2023 16:11

Een mooi project op obs De Eiber in Dedemsvaart. Daar heeft groep 6 een voorstelling uitgevoerd die gebaseerd is op de inhoud van het boek Bikkel, dat geschreven is door de

lees meer ...
Samenwerking in Gramsbergen
26-04-2023 11:39

In Gramsbergen is de samenwerking tussen obs Prinses Irene en Kinderdagverblijf Eigenwijz is een jaar geleden van start gegaan. Vanaf het moment dat Eigenwijz intrek nam op de

lees meer ...
Basisschool De Akker leesvreterkampioen
25-04-2023 13:48

Groep 5 en 6 van obs De Akker uit Sleen hebben de eerste plek veroverd bij het programma Leesvreters. Leesvreters is een leesbevorderingsproject van de bibliotheek voor leerlingen

lees meer ...
Werken met themakaarten in Unit 3/4 ods Prinses Margriet
14-04-2023 11:53

Er is een filmpje gemaakt met kinderen van Unit 3/4 van ods Prinses Margriet uit Balkbrug over het werken met themakaarten op het leerplein. De kinderen zelf leggen uit hoe dit in

lees meer ...
Obs Prinses Irene Gramsbergen naar NK schooldammen
13-04-2023 09:18

Een knappe prestatie. Zo kan de plaatsing voor de halve finale van het NK schooldammen door twee teams van obs Prinses Irene wel worden genoemd. De school startte met drie teams

lees meer ...
De Ouderkamer zorgt voor verbinding op de Wilhelminaschool
12-04-2023 11:07

Iedere dinsdagochtend organiseert de Wilhelminaschool de Ouderkamer. Onder leiding van Martha Pieper kunnen ouders les krijgen in Nederlandse woorden, die ook aan hun kinderen in

lees meer ...
Eilandenwerk op De Ontdekking in Hardenberg
31-03-2023 13:38

Op de Ontdekking werken ze in de middagen met eilandenwerk. Leerkracht Sander Meinen legt uit wat dat precies inhoud. "Eilandenwerk bestaat uit alle vakken binnen

lees meer ...
Werken in een scholengroep levert veel voordelen op
31-03-2023 12:43

Erna Alting werkt sinds anderhalf jaar in Hoogland op ’t Spectrum in Hardenberg. De school is afgelopen jaar gerenoveerd en voelt weer als nieuw. Samen met de Ontdekking en

lees meer ...
Technisch lezen op De Regenboog
24-03-2023 17:05

Technisch lezen krijgt op OBS de Regenboog uit Slagharen veel extra aandacht en dat doen ze al jaren. Lezen is eerst natuurlijk lastig, dat moet je flink oefenen. Hoe meer je

lees meer ...
Muziekles op obs Cantecleer Kloosterhaar
15-03-2023 12:48

“Het belangrijkste bij muziekles is de combinatie van leren en plezier maken”, aan het woord is Rico, muziekleerkracht op obs Cantecleer in Kloosterhaar. Hij is

lees meer ...
Parkfestival groep 2 Parkschool Coevorden
24-02-2023 17:05

Elke groep op de Parkschool in Coevorden verzorgt één keer per jaar een optreden voor de ouders, opa's en oma's. Dit onder de noemer 'Parkfestival'.

lees meer ...
Werken met een werkplan op obs De Ontdekking
23-02-2023 15:25

“Ik merk dat kinderen erg zelfstandig worden van het werken met het werkplan, het maakt leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Doordat de doelen beschreven

lees meer ...
Vakleerkrachten moeten zorgen voor een leven lang bewegen
17-02-2023 09:27

“Ik hoop dat ik eraan kan bijdragen dat kinderen plezier krijgen in het sporten en zich aansluiten bij een vereniging of een individuele sport gaan beoefenen. Dat kan ook

lees meer ...
Boterhammenbar groot succes op de Wilhelminaschool
14-02-2023 16:20

Sinds half november organiseert de Wilhelminaschool uit Coevorden, gesitueerd in de Brede school SOM, een ontbijt voor haar leerlingen. De zogenoemde Boterhammenbar kan worden

lees meer ...
Talentenmiddag op ods Prinses Margriet
10-02-2023 16:52

Elke vrijdagmiddag wordt er op de Prinses Margrietschool in Balkbrug een talentenmiddag georganiseerd. De kinderen kiezen uit vier verschillende activiteiten en gaan hier

lees meer ...
Leerlingen groep 8 De Regenboog maken hun eigen schooltuin
09-02-2023 16:29

“We hebben straks een mooie plek voor ons afscheidsfeestje. Als we dan een gezellige barbecue hebben op ons eigen gemaakte plekje, heb je ook echt iets om trots op te zijn.

lees meer ...
Letterfeest groep 3 Parkschool
26-01-2023 12:05

Het was woensdag feest in groep 3 van de Parkschool in Coevorden. Vier maanden na de start van het schooljaar hadden ze alle letters geleerd en dat moest gevierd worden met een

lees meer ...
Kinderen in hun element tijdens project ’De Gouden Handjes’
19-01-2023 16:02

Dit schooljaar zijn de drie openbare basisscholen in de stad Coevorden gestart met het project ‘De Gouden Handjes’, dat zich richt op kinderen van wie het talent meer

lees meer ...
Kinderen basisschool De Zwarm zijn dol op Lettersoep
10-01-2023 13:20

“Juf, gaan we vandaag weer dictee doen? Het is mijn favoriete vak’”, het is een reactie van een kind uit groep 2 van juf Nicolet Esders, die lesgeeft in de

lees meer ...
Unitonderwijs in de midden- en bovenbouw van 't Kompas
30-11-2022 15:14

Basisschool 't Kompas uit Dedemsvaart werkt sinds vorig schooljaar met Unitonderwijs. Dit betekent dat er deels groepsoverstijgend wordt gewerkt. In combinatie met de

lees meer ...
Mediawijsheid net even anders op obs de Buitenvree
15-11-2022 17:09

Traditioneel is er de week van de Mediawijsheid. Op obs De Buitenvree in Coevorden doen ze het echter net even iets anders. 

lees meer ...
Dans & drama op De Eiber
10-11-2022 16:55

Op basisschool De Eiber in Dedemsvaart krijgen alle leerlingen wekelijks een dans & drama-les die wordt verzorgd door Ursula Veenstra. Elke groep bereidt ook per schooljaar

lees meer ...
Combinatiegroep 1/2/3 op De Zwarm
28-10-2022 11:16

Op basisschool De Zwarm in Geesbrug wordt er sinds de zomervakantie gewerkt met een combinatiegroep 1/2/3. Een spannende stap, die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat het

lees meer ...
Thematisch werken op obs Oud Avereest
28-10-2022 11:08

“Ik vind het heel mooi om te zien hoe de kinderen betrokken zijn bij het eigen leren en hoe ze hun talenten kunnen inzetten. Ze komen echt in hun kracht te staan.” Aan

lees meer ...
Unitonderwijs op basisschool 't Kompas
14-10-2022 11:44

‘Mijn klas’ heeft op basisschool ’t Kompas in Dedemsvaart plaatsgemaakt voor ‘onze’ kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt

lees meer ...
Vernieuwde BWB-school feestelijk geopend!
14-10-2022 11:40

Na een renovatie van ruim een jaar was het donderdag 13 oktober eindelijk zover. Wethouder Jeroen Huizing opende samen met directeur Wim de Vries, de oudste en de jongste leerling

lees meer ...
Werken op een NT2-school
19-09-2022 17:41

Medewerkers vertellen hoe uitdagend het is om te werken op De OpStap, een school voor eerste opvang van asielzoekerskinderen en anderstaligen in de gemeente Hardenberg en

lees meer ...
Basisschool Oud Avereest haalt kracht uit kleinschaligheid
13-09-2022 12:57

Basisschool Oud Avereest is volop in ontwikkeling. Zo onderscheidt men zich van andere scholen door het geven van buitenlessen, maar heeft de school ook al een aantal jaren een

lees meer ...
Nieuwbouw KC Baalderhof weer stap dichterbij
08-07-2022 11:48

De nieuwbouw van de scholen in de wijk Baalder is weer een stap dichterbij. Het voorlopige ontwerp is inmiddels goedgekeurd en vermoedelijk kan in de tweede helft van 2023 de

lees meer ...
Buitenonderwijs obs Oud Avereest
07-07-2022 16:17
Bekijk hier het filmpje >>

Op obs Oud Avereest maakt men optimaal gebruik lees meer ...
Bijzonder schooljaar eerste opvang onderwijs anderstaligen
07-07-2022 14:25
Bekijk hier de video >>

Het schooljaar zit er ook voor De Smeltkroes in Aalden bijna lees meer ...
Kinderen in Wachtum en omgeving leren levensecht
04-07-2022 14:40
Bekijk hier het filmpje >>

Op de Markeschool in Wachtum is dit jaar de pilot lees meer ...
Thematisch werken Stidalschool
27-06-2022 14:41

Vernieuwend en uitdagend onderwijs zorgde ervoor dat de Stidalschool uit Dalerveen de laatste jaren een enorme groei doormaakte. Dit schooljaar zijn er weer nieuwe stappen gezet

lees meer ...
Lars Muis honderdste leerling De Kern
03-06-2022 14:44

Het was feest op obs De Kern in Hardenberg. Lars Muis startte zijn schoolloopbaan en was daarmee de honderdste leerling. De school uit de wijk Marslanden besloot ruim twee jaar

lees meer ...
Meester Guus vindt droombaan binnen onderwijs
03-06-2022 14:43

Binnen het onderwijs wordt er naarstig gezocht naar nieuwe leerkrachten. Het is dan mooi om te zien hoe mooi het werken als leerkracht kan zijn. Een voorbeeld hiervan is

lees meer ...
Leescafé obs De Buitenvree
03-05-2022 14:45

Op obs De Buitenvree in Coevorden zijn de leerkrachten enthousiast aan de slag gegaan om de leesbevordering te vergroten. Dat gebeurde onder andere door een heus leescafé

lees meer ...
Kinderen Markeschool ontdekken hun eigen talenten
03-04-2022 14:46

In navolging van een aantal andere scholen binnen Onderwijsstichting Arcade en het samenwerkingsverband ‘Veld, Vaart en Vecht’ mogen alle leerkrachten van de

lees meer ...
Nieuw onderwijsconcept Prinses Margriet
03-04-2022 11:22

Basisschool Prinses Margriet uit Balkbrug werkt sinds de zomervakantie met een nieuw onderwijsconcept. De traditionele manier van lesgeven ingeruild voor een moderne manier,

lees meer ...