Thematisch werken op obs Cantecleer
slider placeholder
"Tijdens thematisch werken gaan de leerlingen zelf op onderzoek uit en leren te werken met verschillende stappen", aan het woord is juf Kaylee, leerkracht groep 5/6 op OBS Cantecleer. Terwijl de leerlingen op zoek gaan naar informatie, doorlopen ze diverse stappen. In de middenbouw worden de leerlingen hierin nog wat meer begeleid, de bovenbouw gaat echt zelf op onderzoek uit. Leren door te doen, leerlingen pakken dit enthousiast op. Met het team proberen we telkens schoolbreed een ludieke opening en afsluiting te bedenken. Ook ouders worden hierbij uitgenodigd.

Juf Kaylee is vorig jaar afgestudeerd. Zelf heeft ze steam als specialisme en dit komt weer mooi tot uiting tijdens thematisch werken. Zo heeft iedere leerkracht wel een specialisme, welke ingezet kan worden tijdens thematisch werken.

In bijgaand filmpje 'thematisch werken bovenbouw' vertellen leerlingen van de bovenbouw waar ze mee aan het werk zijn. Meester Alle leerkracht groep 8 vult aan: "Het gaat er vooral om dat de leerlingen bezig zijn met het ontdekken van de wereld. Eigenheid, creativiteit, eigen ontwikkeling staan voorop'. Vanuit scholing en ontwikkeling zijn leerkrachten van OBS Cantecleer ook continu bezig zichzelf verder te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren. Zelf is meester Alle op verschillende cursussen geweest om te leren werken met de 3D-printer en het bijbehorende ontwerpprogramma.

Bekijk hier het filmpje over de middenbouw >>

Bekijk hier het filmpje over de bovenbouw >>