Thematisch werken op obs Prinses Irene
slider placeholder
Bekijk hier het filmpje >>

Binnen onze school werkt groep 1/2 thematisch. Om een doorgaande lijn te creëren, is er in groep 3/4 ook een start gemaakt met thematisch werken.

Dit houdt in dat er tijdens een thema in hoeken wordt gewerkt, maar ook bij spel en bijvoorbeeld wereldoriëntatie wordt dit geïntegreerd. De kracht hierbij is dat er van groep 1 t/m 4 groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Op deze manier kunnen jong en oud van elkaar leren.

Er wordt gewerkt in circuitvorm. Waar mogelijk worden er uitstapjes gemaakt of halen we mensen met een bepaalde expertise binnen de school (actief burgerschap).

Zo zijn we binnen het thema 'bouwen' naar het Vechtdal College geweest, waar de kinderen kennis konden maken met timmeren en metselen. Ook hebben we een bouwplaats in Gramsbergen bezocht. Onze ervaring is dat thematisch werken een hoge betrokkenheid van kinderen oplevert. Het thema krijgt mede vorm doordat kinderen met eigen ideeën en materialen op school komen.

Aan het woord is juf Daniëlle, leerkracht groep 3/4 van OBS Prinses Irene.