Werken bij Arcade


Onderwijsstichting Arcade biedt je als leerkracht, onderwijsassistent, directeur of binnen andere functies volop de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. We bieden je hiervoor veel mogelijkheden. Binnen onze stichting leren we van en met elkaar. Dat gebeurt op school maar ook tijdens netwerkbijeenkomsten en middels de Arcade Academie.

Leren doen we samen!

Leren doen we samen, van en met elkaar. We stimuleren ontwikkeling van en eigenaarschap bij leerkrachten. Teamleren vormt hierbij een belangrijke factor. 

Startende leerkrachten ontvangen extra begeleiding en ontmoeten elkaar in bijeenkomsten. Leerkrachten en onderwijsassistenten volgen cursussen bij de Arcade Academie en nemen deel aan netwerken. Ook zijn er mogelijkheden om een (master)opleiding te volgen. En heb je behoefte aan ondersteuning, dan is er een interne coach voor je beschikbaar.

Arcade Academie

De Arcade Academie biedt een ruim aanbod van cursussen voor leerkrachten en onderwijsassistenten. Zoals ‘Programmeren in de klas’, ‘Effectief Begrijpend lezen & luisteren’ en ‘Mindfulness op school’. De cursussen sluiten aan bij de kernthema’s van het Strategisch Beleidsplan van Arcade. Het aanbod richt zich op het (verder) ontwikkelen van de professionaliteit van onze leerkrachten en onderwijsassistenten. 

Dit aanbod wordt ieder schooljaar in overleg met leerkrachten, onderwijsassistenten en directeuren vastgesteld. Iedere medewerker van Arcade kan aan deze cursussen deelnemen.
Naast het aanbod van cursussen in de Arcade Academie zijn er ook mogelijkheden om een (master)opleiding te volgen, deel te nemen aan onze netwerken en externe trainingen, teamtrainingen en studiereizen.

We vinden het versterken van vakmanschap van leerkrachten en onderwijsassistenten erg belangrijk bij Arcade. Daarom investeren we bovengemiddeld in ons opleidingsaanbod.

Klik hier voor actuele vacatures >>