ouderbijdrage
Ook dit jaar vragen wij u om een ouderbijdrage. Zoals u weet worden deze bijdragen gebruikt om alle extra activiteiten te betalen zoals: Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Offerfeest, kinderfeest en schoolreisje. De ouderbijdrage is ook dit jaar  €35,-- per kind. Als uw kind na 1 januari 2015 op school komt betaalt u €20,--   U kunt uw bijdrage op school betalen bij juf Loes of juf Emine, vergeet niet om een kwitantie te vragen!   Als uw kind een U-PAS heeft kunt u deze op school laten zien, wij maken hier een kopie van en declareren het bedrag bij de Gemeente.   Als u de ouderbijdrage liever over wilt maken, kan dit op bankrekening 2235221 t.n.v. Obs de Kaleidoskoop o.v.v. naam van het kind en groep.   Als u een betalingsregeling wenst, kunt u dit afspreken met Loes Zwart.   Als uiterste betaaldatum hebben wij 1 november vastgesteld.   Helaas kunnen kinderen waarvan de ouders niet betalen, niet meedoen aan de extra activiteiten.